top of page

Protokoller ve Açılımları

IP Nedir ? IP Açılımı Nedir ?

Internet Protocol [İnternet Protokolü]

Bir dize iletişim protokolünün bir araya geldiği internet ortamında kullanılan en temel protokoldür.


TCP Nedir, TCP açılımı nedir ?

Transmission Control Protocol [Iletim Kontrol Protokolü]

Internet aracılığıyla gönderilen paket verilerin otomatik olarak dağıtılması ve iletilmesini sağlayan protokoldür.


UDP neyin kısaltmasıdır ? UDP Nedir ?

User Datagram Protocol [Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü]

İnternet aracılığıyla gönderilen verilerin gönderen ve alan arasında oturum kurmadan iletilmesini sağlayan protokoldür.


RTP ne demek ?

Real-Time Transport Protocol [Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü]

RTP, gönderilen multimedyaların tek veya birden çok alıcıya gerçek zamanlı iletimini sağlayan bir internet protokolüdür.


sRTP nedir ?

Secure Real-Time Transport Protocol [Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü]

Güvenlik açısından geliştirilmiş gerçek zamanlı aktarım protokolüdür.


DHCP ne demek ?

Dynamic Host Configuration Protocol [Dinamik Bilgisayar yapılandırma Protokolü]

Her bilgisayarın veya yazıcı,telefon vs. internete bağlanacağı zaman gerekli olan IP adresinin otomatik olarak dağıtılmasını sağlayan protokoldür. DHCP olmasa her bağlantıda IP adresinin elle girilmesi gerekirdi.Eğer Yerel bir Ağda isek Apipa ip adresi Atanırdı DHCP sunucusu yok ise.


SIP nedir ? SIP Açılımı Nedir ?

Session Initiation Protocol [Oturum Başlatma Protokolü]

IP üzerinden sesli ve görüntülü aramada sıkça kullanılan sinyal alışverişini sağlayan IETF tanımlı protokoldür.


TP açıklaması nedir ?

Transport Protocol [Aktarım Protokolü]

Ses, görüntü, metin vs.... tüm verilerin bir uçtan bir uca iletilmesini sağlayan prokollerdir. TP0-TP4 arası 5 farklı TP protokolü vardır.


BGP nedir ?

Border Gateway Protocol [Sınır Ağ Geçidi Protokolü]

Otonom sistemli bir ağ bağlantısında kendi routerları (yönlendiricileri) olan gateway hostlar (ağ geçitleri) arasındaki bilgi değiş tokuşunu yönlendiren protokoldür.


IGP neyin kısaltmasıdır ?

Interior Gateway Protocol [Dahili Ağ Geçidi Protokolü]

Otonom sistemli bir ağ bağlantısında gateway hostları (ağ geçitleri) ve routerları (yönlendiricileri) arasında bilgi değiş tokuşunu yönlendiren protokoldür.


VoIP Nedir, VoIP Açılımı Nedir ?

Voıce Over Internet Protocol [İnternet Üzerinden Ses İletim Protokolü]

Analog ses işaretlerinin sayısallaştırılıp sıkıştırılarak internet ya da özel IP ağları üzerinden taşınabilmesini sağlayan bir teknolojidir.


NTP Nedir ?

Network Time Protocol [Ağ Zaman Protokolü]

Bir ağ bağlantısına bağlı bilgisayarların saatlerinin milisaniyelerine kadar aynı olmasını sağlayan bir senkronizasyon protokolüdür.SNTP Nedir ?

Simple Network Time Protocol [Basit Ağ Zaman Protokolü]

Tüm NTP uygulamalarını yapabilen daha basit bir zamanlama protokolüdür.


SNMP Nedir ?

Simple Network Management Protocol [Basit Ağ Yönetim Protokolü]

Ağ bağlantısındaki cihazları ile işlevlerini gösteren ve yönetimini düzenleyen protokoldür.


PPP Nedir, Açılımı Nedir ?

Point-To-Point Protokol [Noktadan Noktaya]

Dizinsel bir arayüz kullanarak iki bilgisayarın iletişimini sağlayan prokoldür. Örneğin; kişisel bilgisayarlarların servis sağlayıcı bilgisayar ile iletişimi bu protokol aracılığıyla gerçekleşir.


SMTP nedir ?

Simple Mail Transfer Protocol [Basit E-Posta Aktarım Protokolü]

E-posta gönderilirken ya da alınırken kullanılan protokoldür. Alınan e-postaların kaydedilmesi konusunda kısıtlı olduğu için genellikle başka protokollerle beraber çalıştırılır.


STUN açılımı nedir ?

Simple Traversal Of Udp Over Nats [UDP' nin ağ çeviricileri (NAT) üzerinden basit geçişi]

NAT dahilindeki standartlaşmış hareketlerle ilgili sorunların üstesinden gelmek amacıyla oluşturulmuş bir protokoldür. Güvenlik duvarı ya da NAT arkasında çalışan iletişim cihazlarına bağlı olarak UDP üzerinden veri alışverişini düzenler.

Nat

Network Address Translation [ adresi ceviricisi]

Adls modem icerisindeki Nat configirasyonu Ev ağındaki Privete Ip Public Ip dönüştürür Nat.

www Açılımı Nedir?

World Wide Web

WWW, Hiper Metin İşaret Dili (HTML) kullanan, İnternet üzerindeki tüm kaynakların ve kullanıcıların birleşimidir. Diğer bir deyişle, internet üzerinden veri ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlar.


Peki ya protokol nedir ? :)

İletişim protokolü veya protokolü, iki ya da daha fazla bilgisayar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla verileri düzenlemeye yarayan, standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir.

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page